top of page

אבי דן צימרמן, שנפטר בקיץ של שנת 2008 בגיל 89, היה כנראה הוותיק שבין נכי צה"ל וגם מן הידועים שבהם. הוא נפצע והתעוור בשנת 1949 בעת שעסק במעבדה של המפעל בקיבוץ העוגן בהכנת חומר-נפץ לפגזים עבור צה"ל.

סיפור חייו של אבי דן הוא מופלא ויוצא דופן מכל בחינה. בצעירותו היה פעיל מרכזי במחתרת של תנועות-הנוער בבודפשט בעת מלחמת העולם השנייה. שם היה המייסד של בית-מלאכה לזיוף תעודות, שהחל בפעילות פרטית של דן והתפתח לבית-מלאכה שהציל מאות יהודים ממוות בטוח. בספר על חייו שזורים אירועים רבים שהוזכרו בספרים שונים שיצאו לאור על התקופה. במסגרת תיעוד של מוזיאון השואה בוושינגטון (הפרויקט של שפילברג) רואיין אבי לאורך חמש שעות.

זמן קצר לאחר עלייתו לארץ וקליטתו בקיבוץ הוא התעוור כאמור בפיצוץ חומר נפץ, והוא רק בן שלושים. דן לא ויתר על דרכו המקצועית ונסע ללימודי כימייה של הגומי בארה"ב (במימון מחלקת השיקום של צה"ל). נסיעה זו הייתה למרות חוסר אמונה וספקנות של רבים לגבי יכולתו של עיוור ללמוד כימייה ולעבוד במעבדה. דן התקבל ללימודים בארה"ב לאחר שהוכיח ידע ונחישות רבה לעבור את כל המכשולים בדרך.

כשחזר לארץ הקים במפעל הגומי של קיבוץ העוגן מעבדה משוכללת שאותה ניהל לאורך עשרים שנה. הוא נודע בכל הארץ כמומחה לכימייה של הגומי. כמה שנים מאוחר יותר קיבל את פרס קפלן, ובעקבות זאת פורסמו בעיתוני הארץ עשרות כתבות על הישגיו. בכל השנים דן נודע כסיפור הצלחה של שיקום, ואגף השיקום של משרד-הביטחון הפנה אליו פעמים רבות נכים צעירים כדי להיווכח שאפשר לנצח את הנכות.

לאחר שעזב את הקיבוץ עם משפחתו, בשנת 1969, שימש דן כמנהל המעבדה במכון למחקר הגומי בטכניון. מכון זה שמבצע בדיקות ופיתוח מוצרי גומי עבור מפעלי התעשייה והצבא. במכון הגומי דן עבד עד יציאתו לגמלאות, בגיל 75.

 

בשנת 2006 ערכה מאיה ג'ייקובס ריאיון עם דן, במסגרת עבודת הגמר שלה לתואר שני בפסיכולוגיה. נושא העבודה היה: "לנוכח העיוורון - תחושות אושר ושביעות רצון מהחיים בקרב עיוורים.

היא כותבת בפיסקה המסכמת את עבודת הגמר שלה:

"תובנה משמעותית נוספת קשורה בהשתאות שאני חשה אל מול יכולת ההתאוששות האנושית במצבי חיים קשים, והתקווה שיכולת זו נושאת עימה. כפי שמלמדים הסיפורים האישיים, יכולתה של האישיות למצוא משמעות ולהגיע לאושר, גם בנסיבות הקשות ביותר, צריכה להגביר את האמון שלנו בעצמנו ובכוחנו. סיפור חייו של דן, כדוגמה בולטת אחת, החל מהתנהלותו הנועזת בתקופת השואה, דרך סירובו 'להרים ידיים' בפני האתגרים הקשים ביותר לאחר התעוורותו, מהווה דוגמה מובהקת לקצה העליון של יכולת זו".

 

מתגובות הקוראים:

 

 ניתן לרכוש את הספר במחיר עלות - 40 ש"ח.     צלצלו: 052-6711592 

 

סרט וידיאו של ריאיון בן חמש שעות שנערך בשנת 1993 עם דן עבור מוזיאון השואה בוושינגטון

טקס קבלת פרס קפלן משנת 1956 - דן צימרמן מקבל פרס על תרומתו לפיתוח מפעל הגומי של קיבוץ

העוגן.

 

 קטעים מתוך הספר הביוגרפי:

עמוד 23 - על החתונה של דן וחנה לפני הבריחה להונגריה

עמוד 64 – על פריצת הדרך לרומניה

עמוד 136 - כתבה על דן : "אדם מול גורלו"

   

ספרו של דן צימרמן: מעבר לרף גבוה

מעבר לרף גבוה

דן צימרמן

כתיבה ועריכה: רותי ליאור

bottom of page