top of page
ספרי ביוגרפיה / סיפור חיים

חוברות זיכרון / הנצחה

חוברת זיכרון: פיטר אוחוטסקי
חוברת זיכרון: יגאל צימרמן
חוברת זיכרון: אבי אלבז
  • Facebook Social Icon

היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו

חוברת זיכרון: נמרוד דניאל

קיימות דרכים רבות ושונות להנציח את מי שהלך לעולמו. יש המעדיפים להפיק סרט קצר, יש הבונים דף זיכרון באינטרנט, ויש כאלה שמקימים אתר זיכרון פיזי במקום שבו קרה האירוע שאותו זוכרים.

כתיבה של ספר זיכרון, או חוברת, מהווה דרך מיוחדת לזכור את מי שאיננו עוד איתנו. הדרך הזו משאירה בידנו משהו מוחשי, שניתן לגשת אליו בכל רגע, ועם זאת הספר מהווה גם מזכרת רגשית ורוחנית. התמונות המודפסות בספר מחזירות אותנו לחייו של יקירנו, לאירועים של שמחה והתרגשות, לאבני דרך בחייו, לקשר העמוק שיש לנו אליו.

ההנצחה באמצעות ספר היא מזכרת משפחתית לתמיד. היא מאפשרת לילדים, לנכדים ולנינים להכיר מעט את בן המשפחה שלא פגשו מעולם, ובכך להכניס אל עולמם המשפחתי את מי שלא הכירו במציאות.

הספר משמר זיכרונות שהולכים ופוחתים עם השנים, ומהווה מעין קפסולה של אירועים בזמן שאותה נשמור לדורות הבאים.

חוברת זיכרון: יהודה (בלום) ניצן
bottom of page