top of page

ההקדמה לספר:

הספר הזה הוא מחווה ונר זיכרון לסבתי ולסבי אניוטה ומקס לויטה, לבתם, לבניהם, לחתנם ולכלותיהם.

זה סיפור משפחתי שתחילתו בוורשה, בלרוס ולייפציג והמשכו בארץ-ישראל של ימי העלייה השנייה ועד לשנות המדינה הראשונות.

הספר מבוסס על חומרים שנמצאו ברשות הוריי ודודיי ועל חומר מגוון שקיבלתי מבני משפחה וידידים בארץ ובעולם. שיבצתי בו חומרים אודות משפחותיהם של סבתי וסבי, הן משפחתם הגרעינית והן קרובים שלהם ממעגל רחב יותר. חלקם עלו לארץ, חלקם נולדו בארץ, וחלקם חיו בארצות אחרות, לאחר שעזבו את מולדתם במזרח אירופה.

סבתא וסבא עלו לארץ-ישראל ממניעים ציוניים. קרובים אחרים הגיעו ארצה עם עליית היטלר לשלטון ויש כאלה ששרדו את השואה ועלו בתום מלחמת העולם השנייה.

במהלך הכתיבה נעזרתי בשותפים רבים להם אני חייבת תודה. בראש ובראשונה לאחותי רותי, שכתבה את הפרק הראשון של הספר, בחרה קטעים וערכה את הסיפור של מרים ש"ך והרצל, ושימשה לי יועצת מנוסה לאורך כל הדרך.

אורי לויטה היה שותף לדרך מתחילתה, סיפק תצלומים וטקסטים שכתבו הוריו, העביר אליי חומרים חשובים מתוך ראיונות שעשה עם משפחת רנסון, ומתוך הקלטה ייחודית שקיים עם קרובתנו שושנה מוסט-לרמן. הוא גם ביקר בארכיון שכונתי בלונדון ומצא שם תמונות ומסמכים שצירפתי לספר.

השתדלתי לאתר ברחבי העולם בני משפחה רחוקים והחיפוש אחריהם זימן לי חוויות מרגשות וסיפק חומרים נדירים. רֶבֶּקה מישל שלחה תצלום של סבא רבא יוסף לויטה ותצלום נוסף של ילדיו הקטנים והאירה פרטים אודות משפחתה. אנדרה דה רוזן-ספנס פתרה את חידת קרבתה למשפחת לויטה וצירפה תצלומים ייחודיים. 

עוזי לויטה-לוטן שלח לי מתצלומי משפחתו וליווה אותם בסיפורים שכתב בסגנונו המיוחד.

אלי לויטה שלח את זיכרונותיה של סבתו לוניה ותמונות של משפחתו. הוסיפו חומרים בני דודיי, גידי, אילן ויצחקי, אחותי מיכל, רונית ומוטי לייבוביץ, רחל שביט, יעל כהן-אגרנט, דוד טרטקובר ורות ריכטר-יצחקי.

נציגי הדור הצעיר, אלכס מוגל, ענת ויינר, יורם כץ, ומיה מוגל, תרמו כל אחד בתחומו להעשרת הספר.

רותי ליאור ערכה ועימדה בחן רב את הספר וזהר פומרץ עיצבה את העטיפה הנאה המבטאת במדויק את שמו.

תודה רבה לכולכם.

תקוותי שהספר הזה יעמיק את ההוקרה לחלוצים ממשפחת לויטה, ישמש מקור מידע  לדורות הבאים, ויבהיר את קשרים הגנאולוגיים במשפחה. 

 

יהודית מוגל

Levite Cover-b.jpg

הלויטים מבת שלמה

חזון גדול במושבה קטנה

 

עריכה: רותי ליאור

zug-amud.jpg
zug-2.jpg
bottom of page