top of page

מספרי הביוגרפיה שהוצאנו לאור

ספרו של דן צימרמן - מעבר לרף גבוה
ספרה של שרה דמבובסקי: הניצחון שלי
ספרו של דב ויינמן - המלחמה ששינתה את חיי
ספרו של מיכאל אופנהיימר: מפעל וחיים
  ספרו של עמי רוזן: חלוץ מברלין וחלוצה מצנעא
ספרה של מלכה קשי: סיפור חיים
kricha opp-small.jpg
ספרו של חיים ברונשטיין: קורות חיים
ספרו של בנימין כהן: פרקי חיים
yehoshua-s.jpg
Levite Cover-sm.jpg

כתיבת סיפור חיים, ביוגרפיה, תיעוד משפחתי

מי שרוצה להנציח את תולדות החיים של יקיריו ולהעלות על הכתב את סיפור משפחתו - אל לו לחכות, משום שהזמן עובר, ואיתו מתעמעם הזיכרון, המסמכים מתיישנים ומידע יקר ערך הולך לאיבוד.

אנו מציעים לכם לכתוב את סיפור המשפחה שלכם, לחפש תיעוד משפחתי, לאסוף פיסות היסטוריה משפחתית ולכנס אותה בספר. כך תשאירו לדורות הבאים במשפחה תיעוד שמהווה

נכס משמעותי.

כותב מקצועי יסייע לכם בכתיבת סיפור החיים שלכם, של הוריכם, או של אדם קרוב לכם. נמיין יחד איתכם את החומר התיעודי שיש ברשותכם (תמונות, קלטות, טקסטים מוקלדים), נארגן אותו ונערוך אותו  מחדש למטרה הרצויה. הסגנון, הפורמט וההיקף של ספר הביוגרפיה שלכם נתונים לבחירתכם. אנחנו רק ננסה להגשים לכם את החלום.

המשימה שלנו:

אנו מנסים לאפשר לכל אדם לספר את סיפור חייו, לתעד את קורות משפחתו הקרובה ובכך להעשיר לא רק את חייו, אלא גם את חייהם של בניו, נכדיו ניניו וגם קרובי משפחה רחוקים וידידים.

המשימה שלנו ככותבים של סיפור חייך היא לשאול אותך את השאלות הנכונות, שיעוררו אצלך את הזיכרון, ויעלו מעל לפני השטח סיפורים מעניינים וחשובים שקרו לך.

השלבים בתהליך כתיבת הביוגרפיה / סיפור החיים:

 ראיונות שיערכו בסביבתך הטבעית ויוקלטו לשם איסוף ועריכת החומר

תהליך מובנה ובו העלאת הזיכרונות בעזרת תמונות ישנות, מכתבים או חפצים, ושאלות מנחות שיאפשרו לך להיזכר באירועים רחוקים.

איסוף קטעים כתובים על ידי בני משפחה או חברים קרובים, תמונות, תעודות ומכתבים.

הקלדת החומר וארגונו. עריכה, שכתוב, הגהות

אישור הלקוח לטקסטים

סריקת התמונות ושיבוצן בטקסטים

עיצוב החוברת ועימוד סופי

העברה לבית הדפוס להדפסה

.1

.2

 

.3

 

.4

.5

.6

.7

.8

סיפור משפחתי לכל אחד
  • Facebook Social Icon
 
קישורים לאתרי מורשת, היסטוריה של העם היהודי,ספריות ומוזיאונים:

המוזיאון למורשת היהדות

הדוברת הונגרית

אתר מורשת: בית עדות

על שם מרדכי אנילביץ

bottom of page